AKTUÁLNÍ CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB

    Podvojné účetnictví - stálí klienti měsíční fakturace  
  způsob A               
  měsíční počet zaúčtovaných položek 0  - 80  = 2 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 81  - 180  = 4 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 181  - 300  = 6 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 301  - 500  = 10 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 501  - 770  = 14 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 771  - 1000  = 18 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 1001  - 1250  = 20 000,00 Kč  
  každá další položka od 1251 16,00 Kč  
  způsob B               
  minimální paušál do 80 položek (celkem)  = 2 000,00 Kč  
  minimální paušál od 81 do 200 položek (celkem)  = 4 000,00 Kč  
  každá další položka od 201  
   - kniha odeslaných faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - kniha přijatých faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - účetní deník 1 položka  = 20,00 Kč  
  ostatní služby A i B              
  zastupování klienta na úřadech,podávání daňových přiznání  = zdarma  
  daňová přiznání-DPH,silniční daň,závislá činnost,srážková daň  = zdarma  
  tisk měsíčních výkazů (knihy faktur,účetní deník,účty hl.knihy,  
  rozvaha, výkaz zisků a ztrát, předvaha, atd.)  = zdarma  
  konzultační hodiny-daňové a účetní poradenství  = zdarma  
  příplatky za obtížnost  = 10-30 % ceny  
  příplatky za zpětnou rekonstrukci účetnictví  = 0-50 % ceny  
  roční závěrka + přiznání daně z příjmu právnických osob  = 2 000 - 12 000 Kč  
    Podvojné účetnictví - stálí klienti čtvrtletní fakturace  
   
  minimální paušál do 40-ti položek (celkem)  = 1 000,00 Kč  
  minimální paušál od 41 do 90 položek (celkem)  = 2 000,00 Kč  
  minimální paušál od 91 do 150 položek  = 3 000,00 Kč  
  každá další položka od 151  
   - kniha odeslaných faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - kniha přijatých faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - účetní deník 1 položka  = 20,00 Kč  
   
  zastupování klienta na úřadech,podávání daňových přiznání  = zdarma  
  daňová přiznání-DPH,silniční daň,závislá činnost,srážková daň  = zdarma  
  tisk měsíčních výkazů (knihy faktur,účetní deník,účty hl.knihy,  
  rozvaha, výkaz zisků a ztrát, předvaha, atd.)  = zdarma  
  konzultační hodiny-daňové a účetní poradenství  = zdarma  
  příplatky za obtížnost  = 10-30 % ceny  
  příplatky za zpětnou rekonstrukci účetnictví  = 0-50 % ceny  
  roční závěrka + přiznání daně z příjmu právnických osob  = 2 000 - 12 000 Kč  
    Podvojné účetnictví - externí klienti roční fakturace  
   
  minimální paušál do 40-ti položek (celkem)  = 1 000,00 Kč  
  minimální paušál od 41 do 80 položek (celkem)  = 2 000,00 Kč  
  minimální paušál od 81 do 140 položek (celkem)  = 3 000,00 Kč  
  každá další položka od 141  
   - kniha odeslaných faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - kniha přijatých faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - účetní deník 1 položka  = 20,00 Kč  
   
  konzultační hodina (počítá se každá započatá)  = 400,00 Kč  
  příplatky za obtížnost  = 10-30 % ceny  
  příplatky za zpětnou rekonstrukci účetnictví  = 0-50 % ceny  
  roční závěrka + přiznání daně z příjmu právnických osob  = 2 000 - 12 000 Kč  
   
    Daňová evidence - stálí klienti měsíční fakturace  
  způsob A  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 0  - 80  = 2 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 81  - 180  = 4 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 181  - 300  = 6 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 301  - 500  = 10 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 501  - 770  = 14 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 771  - 1000  = 18 000,00 Kč  
  měsíční počet zaúčtovaných položek 1001  - 1250  = 20 000,00 Kč  
  každá další položka od 1251 16,00 Kč  
  způsob B  
  minimální paušál do 80 položek (celkem)  = 2 000,00 Kč  
  minimální paušál od 81 do 200 položek (celkem)  = 4 000,00 Kč  
  každá další položka od 201  
   - kniha odeslaných faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - kniha přijatých faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - deník  1 položka  = 20,00 Kč  
  ostatní služby A i B  
  zastupování klienta na úřadech,podávání daňových přiznání  = zdarma  
  daňová přiznání-DPH,silniční daň,závislá činnost,srážková daň  = zdarma  
  tisk měsíčních výkazů (knihy faktur, deník,výkazy DPH)  = zdarma  
  konzultační hodiny-daňové a účetní poradenství  = zdarma  
  příplatky za obtížnost  = 5-15 % ceny  
  příplatky za zpětnou rekonstrukci účetnictví  = 0-30 % ceny  
  roční uzávěrka + přiznání daně z příjmu FO, OSSZ,ZP    = 2 000 - 12 000 Kč  
    Daňová evidence - stálí klienti čtvrtletní fakturace  
   
  minimální paušál do 40-ti položek (celkem)  = 1 000,00 Kč  
  minimální paušál od 41 do 90 položek (celkem)  = 2 000,00 Kč  
  minimální paušál od 91 do 150 položek  = 3 000,00 Kč  
  každá další položka od 151  
   - kniha odeslaných faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - kniha přijatých faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - deník 1 položka  = 20,00 Kč  
   
  zastupování klienta na úřadech,podávání daňových přiznání  = zdarma  
  daňová přiznání-DPH,silniční daň,závislá činnost,srážková daň  = zdarma  
  tisk měsíčních výkazů (knihy faktur, deník,výkazy DPH)  = zdarma  
  konzultační hodiny-daňové a účetní poradenství  = zdarma  
  příplatky za obtížnost  = 5-15 % ceny  
  příplatky za zpětnou rekonstrukci účetnictví  = 0-30 % ceny  
  roční uzávěrka + přiznání daně z příjmu FO, OSSZ,ZP    = 2 000 - 12 000 Kč  
    Daňová evidence - externí klienti roční fakturace  
   
  minimální paušál do 40-ti položek (celkem)  = 1 000,00 Kč  
  minimální paušál od 41 do 80 položek (celkem)  = 2 000,00 Kč  
  minimální paušál od 81 do 140 položek (celkem)  = 3 000,00 Kč  
  každá další položka od 141  
   - kniha odeslaných faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - kniha přijatých faktur 1 položka  = 20,00 Kč  
   - deník 1 položka  = 20,00 Kč  
   
  konzultační hodina (počítá se každá započatá)  = 400,00 Kč  
  příplatky za obtížnost  = 5-15 % ceny  
  příplatky za zpětnou rekonstrukci účetnictví  = 0-30 % ceny  
  roční uzávěrka + přiznání daně z příjmu FO, OSSZ,ZP    = 2 000 - 12 000 Kč  
    Mzdové účetnictví - společné pro všechny typy klientů  
   
  výpočet mzdy+vyplnění mzdového listu 1 osoba/měs.  = 250,00 Kč  
  výkazová povinnost pro OSSZ      = zdarma  
  výkazová povinnost pro zdravotní pojišťovny      = zdarma  
  výkazová povinnost pro závislou činnost  = zdarma  
  přihlašování/odhlašování zaměstnanců (OSSZ,ZP)      = zdarma  
    Účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek   
  paušál - bytová jednotka měsíčně  = 100,00 Kč  
  paušál - garáž nebo garážové stání měsíčně  = 30,00 Kč  

Ze způsobu A na způsob B nebo opačně může klient přejít vždy k 1.1. kal. roku

V průběhu roku není možné kombinovat oba způsoby mezi sebou. 

V Praze dne 1.6.2006