Nabídka služeb

Zpracování účetnictví v naší kanceláři

Zpracování účetnictví u klienta

 

Vedení daňové evidence

Vedení podvojného účetnictví

Zpracování mezd (malé i velké organizace)

Účetní a daňové poradenství

 

Roční uzávěrky        -    podvojné účetnictví i daňová evidence

Daňová přiznání  -    dani z příjmu právnických osob

       -         dani z příjmu fyzických osob

       -         dani z příjmu fyzických osob – závislá činnost

       -         dani z příjmu fyzických osob – závislá činnost srážková daň

       -         daň z přidané hodnoty

       -         silniční daň

       -         daň z nemovitostí

       -         daň z převodu nemovitostí

       -         darovací daň

Roční přiznání pro fyzické osoby pro:    - správu sociálního zabezpečení

           -  zdravotní pojišťovnu

   

Zastupování klienta na úřadech

Zastupování klienta při daňových kontrolách

Podávání veškerých přiznání a žádostí týkajících se daní na úřady

 

Pojištění své práce (pojistka odpovědnosti za způsobenou škodu klientovi)