Profil firmy

Vážení obchodní partneři, naši věrní zákazníci a ostatní přátelé,

chtěly bychom touto cestou napsat něco o naší společnosti, která v srpnu 2002 oslavila 10 let své existence, a jak mnozí z vás dobře vědí, zabývá se vedením účetnictví a účetním poradenstvím. Již od doby vzniku jsme vždy preferovali osobní přístup k vám, našim zákazníkům, a snažíme se o něj stále. Chceme, abyste se u nás cítili vždy bezpečně jako u svých přátel, abyste měli pocit, že naší prioritou je vaše spokojenost a vědomí, že se na svou účetní firmu můžete za každých okolností obrátit a také za každých okolností spolehnout. Přáli bychom si, abyste za námi chodili s důvěrou a dokonce si troufáme přát i rádi. Protože i my máme rádi vás, i my chceme vědět, že pracujeme pro lidi, kteří naši práci potřebují a dokáží ocenit. Snažíme se z vás sejmout starosti na které nemáte čas, a které vás obtěžují, snažíme se vyřídit za vás všechny záležitosti na úřadech, a nejen vyřídit ale vždy se snažit, aby byly vyřízeny k vaší spokojenosti. Chceme vás bránit proti postupům ze strany úřadů na které nemají někdy nárok, a přesto je uplatňují ve váš neprospěch. Doufáme, že po letech spolupráce s naší společností budou vzpomínky na nás dobré a zůstane ve vás pocit, že naše práce nebyla marná. 

Historie firmy

Firma vznikla v srpnu 1992 a aktivní činnost začala provozovat od září 1992. Původně působila firma dočasně na Žižkově, aby se po poměrně rozsáhlé rekonstrukci a úpravách suterénních prostor na Novém Městě přestěhovala na jaře 1993 do Gorazdovy ulice, kde sídlila do podzimu 2005. Od října 2005 působí v ulici Na Výspě v Praze 4. Stále, již od svého vzniku, si zachovává ráz malé firmy s osobním přístupem ke klientovi tak, aby se vybudovala důvěra na obou stranách a spolupráce byla dlouhodobá. Většina našich klientů je v našich rukou již více než 8 let. Celkový počet klientů se ustálil na čísle (cca) 50, a jen s malými obměnami se takto drží od roku 1996. V roce 2003 prošla společnost jedinou výraznější proměnou, když nastoupila do funkce nová jednatelka a pod jejím vedením začala firma pracovat v novém obsazení. V roce 2006 rozšířila firma v rámci své činnosti poskytování služeb neziskovým organizacím - se specializací na společenství vlastníků jednotek bytových domů. 

 

Nakonec ve stručnosti nabídka poskytovaných služeb

Naše firma nabízí vedení účetnictví jako komplexní službu, zahrnující veškeré úkony potřebné ke splnění zákonných povinností vůči finančním úřadům a dalším institucím. Samozřejmostí je zpracování a archivace dokladů v souladu s platnými předpisy, vedení povinných účetních záznamů v elektronické i písemné podobě splňující veškeré náležitosti zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmu, dani z přidané hodnoty, silniční dani atd., a v neposlední řadě i profesionální přístup pracovníků při řešení problémů i při konzultacích a poradenství.

Předností naší firmy je bezesporu její poměrně dlouhá existence, s kterou je spojena znalost účetní a daňové problematiky vzhledem k množství a rozmanitosti daňových problémů, s kterými se za dobu své aktivní činnosti setkala. Slušností je záruka na námi provedené práce a odpovědnost za škodu provedenou naším pracovníkem na kterou má firma uzavřenou pojistku u pojišťovny. Zajímavou může být i cena, která je vždy nižší než náklady na vlastní účetní personál.

Nakonec ještě ujištění, že se u nás setkáte s kolektivem přístupných lidí připraveným vyslyšet vaše otázky a problémy a najít společně s vámi nejoptimálnější řešení.

 

Poskytované služby se snažíme maximálně přizpůsobit přáním a požadavkům zákazníka, je možné využít varianty vedení účetnictví v naší kanceláři ( což znamená, že vaše doklady jsou zpracovávány u nás, takže vám nevznikají žádné vedlejší náklady, např. na prostory pro účetního, náklady na počítačové vybavení účtárny, náklady na koupi a údržbu účetního softwaru, náklady na účetní vzdělávací semináře atd.), nebo varianty zpracovávání účetnictví u zákazníka v jeho prostorách, kam dochází náš pracovník v pevně stanovených pravidelných termínech. Oba způsoby vám však zajišťují stejnou kvalitu služeb, jsou prováděny profesionály, kteří rozumějí své práci a nezatěžují vás svou činností. Vám se tak z účetnictví dostávají do rukou hlavně výstupy, které vás zajímají a potřebujete je ke své práci, abyste mohli firmu dobře a efektivně řídit. Tento způsob externího vedení účetnictví vám zaručuje, že vám není nikdy účtována cena pracovníka, nýbrž cena za kvalitně odvedenou práci v závislosti na jejím rozsahu.

  V případě Vašeho zájmu jste vítáni v naší kanceláři

   

                                                                                                                               

Jana Skalická - jednatelka firmy a Ladislava Průšová - zakladatelka firmy